Motty.no - Ekspert på boliglån

KJØP BOLIG SELV OM BANKEN SIER NEI

Hvis du for eksempel står uten fast jobb, har betalingsanmerkninger eller varierende inntekt, gir ikke bankene deg boliglån. Men hos Motty kan boligdrømmen allikevel oppnås gjennom det vi kaller spesiallån – et lån som tar hensyn til din spesielle situasjon. La oss hjelpe deg videre!

Søk om spesiallån ved å ta kontakt med vår hyggelige spesiallånsekspert Bjørn Erik, og la han undersøke alle dine muligheter.