Motty - Flere veier til ditt lån

MOTTY-ORDLISTEN

Det meste av det du trenger å vite om lån - kort og enkelt forklart.

A
Amortisering +
Annuitetslån +
Avdrag +
Avdragsfrihet +
Avtalegiro +
Automatisk trekk +
Amortisering kalles også nedbetalingsplan. Det vil si at man betaler tilbake lånet med faste beløp/avdrag til faste tider. Nedbetalingsplanen (c) er ulik på for eksempel serielån eller annuitetslån.
Annuitetslån er et boliglån der du betaler den samme faste summen hver måned inntil lånet er nedbetalt/innfridd, men at du i den første tiden betaler en større del renter enn avdrag. Gradvis ettersom tiden går betaler du mer avdrag enn renter. Totalt sett betyr dette at du betaler mer i renter enn du gjør i et serielån, men for annuitetslån har du en fast sum i måneden. Slik slipper du de høye innbetalingene i begynnelsen av låneperioden som du har i et serielån.
Et avdrag er den delen av terminbeløpet (den summen du betaler i måneden) som går til nedbetalingen av gjelden. Det vanligste er at vi betaler månedlige avdrag på lån og at renter kommer i tillegg. Hvor stor avdragsdelen hver måned er, kommer an på hvilket lån du har, om lånet er tatt opp nylig, om lånet er gammelt eller hvor mange år du har på å betale lånet tilbake (nedbetalingstid).
Avdragsfrihet betyr at du ikke betaler avdrag på lånet – kun renter. Det vil si at du da faktisk ikke betaler ned på selve lånet, men at du kun betaler prisen det koster deg å låne pengene. Det totale lånebeløpet du har endrer seg derfor ikke perioder du ikke betaler avdrag.
Avtalegiro er en avtale mellom deg og bestemte mottagere om at faste betalinger trekkes fra din konto. Typiske regninger og fakturaer som folk ofte har avtalegiro på er telefonregninger, husleie, renter og avdrag på lån.
Automatisk trekk betyr for eksempel at et beløp/avdrag på lånet ditt blir trukket automatisk fra din konto på den datoen avdraget må senest være betalt (forfallsdatoen).
B
Bank +
Bankenes gjennomsnittlige utlånsrente +
BankID +
Bankklagenemda +
Beløpsgrense +
Belåningsgrad +
Betalingsanmerkning +
Betalingspåminnelse +
Betalingsutsettelse +
Betalingsfri måned +
Betalingsfrihet +
Betalingsforsikring +
BIC +
Blancolån +
Bruttoinntekt +
Boligkreditt +
Boliglån +
En bank er et økonomisk selskap/foretak som har som hovedoppgave å gi lån og kreditt, og kreve tilbakebetaling av dette. Banken lar deg låne penger uten at du må betale tilbake med en gang. En bank har andre rettigheter og plikter enn et finansieringsselskap.
Bankene skal oppgi hva som er deres gjennomsnittlige utlånsrente. Dette er den gjennomsnittlige renten bankens kunder har, og kan gi et inntrykk av hvilken rente du kan oppnå og få.
Dette er en personlig elektronisk legitimasjon som identifiserer at du er du. BankID er derfor en veldig sikker identifisering og signering du gjør på nettet. BankID bruker du for eksempel med en personlig brikke som har koder fra banken eller BankID på mobil.
Nå heter dette Finansklagenemda og er et en klagenemnd for bank, finans og verdipapirfond. Finansklagenemnda Finansklagenemnda  er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap og andre finansselskap. 
En beløpsgrense er en grense for hvor høyt beløp som kan trekkes fra din nettbank hver eneste måned. Du velger selv beløpsgrensen på for eksempel en avtalegiro. Det kan være lurt å ha en beløpsgrense som er det dobbelte av månedsbeløpet for at du skal være sikker på at betalingen blir gjennomført. Hvis beløpsgrensen er nådd, vil aldri banken trekke deg for mer enn avtalt, og da kan det hende at regninger ikke blir betalt i tide.
Vi snakker om prosent når det gjelder belåningsgrad, og det er verdien på boligen din som bestemmer hvilken belåningsgrad man har. Hvis du for eksempel har veldig lite lån på huset i tillegg til at huset er mye verdt, har du en lav belåningsgrad. Hvis du har mer lån på huset enn det boligen faktisk er verdt, er ikke bankene lenger trygge på at de får tilbake pengene sine hvis du for eksempel må selge boligen i en nedgansperiode med lave boligpriser. Jo større belåningsgrad du har, betyr at bankene tar større risiko. belåningsgrad vil derfor ofte bety at du må betale høyere rente. For å finne ut av hvilken belåningsgrad du har, blir all gjeld på boligen regnet med, inkludert fellesgjelden i et borettslag.
En betalingsanmerkning er en merknad som sier at en person er en dårlig betaler. Denne merknaden blir registrert i et sentralt register for manglende betaling som kredittopplysningsselskapene har tilgang til. Privatpersoner kan rapporteres inn til dette registeret én måned etter at for eksempel et inkassobyrå har gått rettens vei for å hente inn penger for et betalingskrav som personen ikke har betalt. Hvis beløpet du skylder blir betalt tilbake, skal betalingsanmerkningen slettes.
«Har du glemt oss?» Det er ofte det som står på en betalingspåminnelse eller en betalingsoppfordring. Når du mottar en betalingspåminnelse blir du minnet på at du nok har glemt å betale en regning/faktura før fristen gikk ut. Ofte får du en ny frist for å betale det du skylder. Ofte må du i tillegg betale gebyr for at du ikke betaler til fristen. Får du flere betalingspåminnelser vil til slutt den som har lånt deg penger gi beskjed til et inkassobyrå om at de skal hente inn pengene for dem.
En betalingsutsettelse betyr at du kan utsette/vente med betalingen (ofte rentefritt) i en avtalt periode. Normalt betyr dette at du kjøper en vare og venter mellom 1. – 36. måneder før du må betale for denne varen, men at du må betale et gebyr. Betaler du alt innen fristen/ved forfall betaler du kun dette utsettelsesgebyret, eller eventuelle renter som har kommet på underveis i perioden.
Hvis du trenger å utsette/vente med betalingen av lånet ditt en måned, kan du søke om en betalingsfri måned hos banken din. Dette kan du både gjøre i nettbanken eller ved å snakke med banken. Ikke alle banker vil gi betalingsfri måned, og andre banker krever at du har betalt det månedlige beløpet/terminbeløpet ditt til fristen i en stund.
Dette betyr det samme som en betalingsfri måned. Se betalingsfri måned for å lese hva det betyr.
Når du har forsikring på et lån, betyr det at du får allikevel dekket det månedlige beløpet/terminbeløpet hvis det skulle skje noe du ikke har kontroll over – slik som sykdom eler arbeidsledighet
Dette er en forkortelse som betyr Bank Identifier Codes, også kjent som SWIFT-koder. Disse kodene brukes av bankene slik at de skal gjenkjenne hverandre. Koden består av 8 – 11 bokstaver og tall.
Et blancolån er et lån uten sikkerhet, og er det samme som forbrukslån. Et lån uten sikkerhet betyr at du for eksempel ikke må eie egen bolig eller ha verdier som du må stille som pant for at du skal få lånet. Fordi lånet er uten sikkerhet har gjerne blancolån høyere rente enn lån med sikkerhet. Det er altså et dyrere lån enn lån med sikkerhet er.
Det er inntekten din før skatten er trukket fra.
Det samme som rammelån.
Dette er et lån som i hovedsak privatpersoner skaffer seg for å kjøpe bolig. Dette er også langsiktige lån med lang nedbetalingstid som vanligvis ligger mellom 20-30 år. Du må også stille med sikkerhet og pant i eiendeler for å få boliglån. Derfor kalles boliglån også for sikret lån. Bankene gir vanligvis boliglån som dekker 80-85 % av kjøpesummen. Resten av kjøpesummen må du stille med selv - det vi kaller egenandel. Bankene har også ulike tilbud for banklån - for eksempel med tanke på unge under 34 år som skal kjøpe bolig.
D
Debit +
Diskontering +
Dokumentasjon +
Digital signatur +
Eller debitor betyr den personen som låner/skylder penger eller noe annet. Den debitor skylder noe til, heter en kreditor.
Dette betyr utbetaling av et lån. Det vil si at du får penger på kontoen som du skal betale tilbake etter en bestemt avtale.
Dette er dokumenter du må ha og som du må vise banken for at den skal gi deg et lån eller en forsikring. Dokumentasjonen viser/dokumenterer for eksempel hva boligen din er verdt eller hvilken inntekt du har.  En boligtakst eller lønnsslipp er eksempler på slik dokumentasjon.
En digital signatur er en juridisk godkjent løsning for å signere elektroniske dokumenter - på samme måte som et navnetrekk/signatur kan signere papirdokumenter. BankID er for eksempel en sikker og godkjent ordning hvis du skal gjennomføre en digital signatur.
E
Effektiv rente +
Egenkapital +
Etableringsgebyr +
Vi snakker om to ulike typer rente: effektiv rente og nominell rente. Effektiv rente er den faktiske kostnaden av et lån fordi den inkluderer både den nominelle renten pluss alle gebyrer som komme i tillegg. Effektiv rente er høyere enn den nominelle renten, og derfor skal alle som tilbyr deg lån fortelle deg hva den effektive renten er. Først da kan du regne ut hvilke kostnader du faktisk må betale ved å ta opp lånet.
Egenkapital er penger du eier som ikke er lånt av banken. Egenkapital er det du må selv bidra med når du skal ha boliglån til å kjøpe bolig. Normalt er kravet til egenkapital minst 15 % av det det koster å kjøpe boligen.
Et etableringsgebyr er et gebyr du betaler bare en gang. I banksammenheng er dette en bestemt sum banken krever at du betaler for det det koster dem å opprette et nytt lån for deg.
F
Fast rente +
Fakturagebyr +
Fastrentelån +
Fem-prosent regelen +
Femgangeren +
Finansiering +
Fleksilån +
Førstehjemslån +
Førsteprioritet +
Faktura +
Flytende rente +
Finansinstitusjon +
Finansieringsselskap / foretak +
Fastrente +
Fakturagebyr +
Finansagent +
Finansieringsbevis +
Finansklagenemda +
Forfallsdato +
Forbrukslån +
Fullmakt +
Foretak +
Fast rente betyr at du har en avtale med banken din om at renten du har på lånet ditt er og blir den samme i en bestemt periode, uansett om renten skulle gå opp eller ned i rentemarkedet. Ofte sier vi at vi binder renten, og som regel gjelder slike avtaler i tre, fem eller ti år. Se også flytende rente og fastrentelån.
Bankene må regne ut om du tåler en renteoppgang på 5 prosent på det lånet du søker om i forhold til din egen inntekt eller de lånene du allerede har. Hvis summen av en renteoppgang på 5 prosent gjør at du når «femgangeren» eller mer, skal lånesøknaden i hovedsak avslås. Dette fordi bankene skal sørge for at du ikke låner mer enn fem ganger din egen inntekt.
Dette er en hovedregel som alle kreditt- og långivere i Norge må følge når de vurderer lånesøknader. Regelen går ut på at du ikke skal låne mer enn fem ganger din egen inntekt. Dette er for å hindre at man får for høy gjeld og at gjelden ikke skal bli større enn det du klarer å nedbetale og håndtere. De må også regne ut om du tåler en renteoppgang på fem prosent. Se på disse eksemplene:
  • En norsk aleneboer som tjener 430.000 kroner i året kan låne: 430.000 Kroner x 5 = 2.150.000 Kroner
  • En norsk familie som tjener 750.000 kroner i året kan låne: 750.000 x 5 = 3.750.000 kroner
Et fakturagebyr er et gebyr/beløp som skal dekke kostnadene noen har ved å sende ut faktura. Dette gebyret er som regel høyere på fakturaer som sendes til deg på papir enn for digitale fakturaer som for eksempel eFaktura og AvtaleGiro.
Dette er et lån der renten er avtalt og fast i en bestemt periode. Dette kalles å binde renten på lånet. Normalt kan du ha en avtale med banken din om å binde renten i perioder på tre, fem eller ti år. Ønsker du å gå ut av en slik avtale før avtaleperioden er over, kan du risikere å måtte betale ekstra for å få lov til dette. Hvis renten i samfunnet er lavere enn din fastrente, vil banken kreve at du betaler renteforskjellen for resten av den avtalte perioden. Og, motsatt kan du få penger hvis renten i samfunnet er høyere enn din fastrente. Men, da er det neppe så aktuelt å avslutte avtalen.
For å gjennomføre et tiltak som for eksempel å kjøpe deg hus eller bil, krever penger. Derfor er finansiering også bare et annet ord for lån. Ved å få lån skaffer du deg den finansieriengen som skal til for å kjlpe deg huset eller bilen.
Se rammelån
Dette er boliglån til unge under 34 år. Med førstehjemslån kan du få bankens gunstigste rente når du skal kjøpe din første bolig. Bankene gir deg lån inntil 85 % av det det koster deg å kjøpe boligen. De siste 15 % av kjøpesummen må du skaffe selv – det er din egenkapital. Flere banker går over til en ordning med “boliglån for unge” som er det samme som førstehjemslån med forskjellen at du kan bruke denne lånetypen så mange ganger du ønsker så lenge du er under 34 år. Førstehjemslånet kan tas opp som enten annuitetslån eller serielån.
Førsteprioritet betyr at lånegivere prioriteres etter hverandre i en rekkefølge. Dette betyr at hvis flere låneinstanser har gitt deg lån, der du har satt boligen din som sikkerhet/pant for eksempel, så skal alltid lånegivere med førsteprioritet få pengene tilbake før de med andre- eller tredjeprioritet. Et lån med førsteprioritet har «førsteretten» ved en eventuell innløsning av sikringen (salg av for eksempel bolig) hvis låntager svikter med å håndtere lånet. 
En faktura er et dokument, kall det gjerne en regning, som inneholder et betalingskrav fra en part til annen. Summen på fakturaen er det du må betale innen en datofrist som også kalles forfall.
En flytende rente betyr at renten på lånet ditt endrer seg i takt med markedet – det vil si at renten kan gå opp og ned. Med flytende rente vil derfor beløpet/terminbeløpet som regel variere fra termin til termin (periode til periode).
En finansinstitusjon er en økonomisk institusjon som skaffer administrerer og bruker penger over tid. Ordet finansinstitusjon brukes som en samlet betegnelse på banker, finansieringsforetak/selskap og forsikringsselskaper. Disse selskapene driver med å gi finansiering på en eller annen måte til både privatpersoner, selskaper og institusjoner, for eksempel.
Finansieringsselskaper er kredittinstitusjoner som i stor del gir kortsiktige eller mellomlange kreditter (det vil si at de låner bort penger med avtale om at pengene blir betalt tilbake over tid med renter i tillegg) til næringslivet eller forbrukere/privatpersoner. Det er mange ulike former for finansieringsselskaper; noen driver med lån med avbetaling, faktoring, leasing og betalingskort/kjøpekort/kredittkort eller forsikringer. Mange av disse måtene å spesialisere seg på har uansett en viss likhet med vanlig bankvirksomhet.
Fastrente betyr at renten blir fastsatt/bundet over en bestemt tidsperiode. Ofte snakker vi om at du kan binde renten i tre, fem eller ti år. Rentenivået, det vil si om renten endrer seg i markedet (uansett om den blir høyere eller lavere) så vil ikke disse endringene påvirke den avtalen du har om fast rente for en viss periode.
Dette er et gebyr du må betale for at du skal motta faktura i post eller på papir. Gebyret gis fordi det koster noen å produsere og sende fakturaen til deg.
En finansagent operer på vegne av banker eller andre finansieringsforetak. Det vil si at finansagenten selv ikke låner ut penger til en som søker om lån. Agenten sender lånesøknader direkte til banker som de har samarbeidsavtaler med.
Et finansieringsbevis er et skriftlig bevis og dokument som bekrefter og sier noe om hvor mye du får låne i banken. Leter du etter bolig kan det være lurt å ha et slikt bevis klart fordi du da kan gå inn i en budrunde med sikkerhet fordi du allerede vet at du får lån i den banken som har gitt deg dette beviset. Da har en långiver godkjent deg som låntager på forhånd.
Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre Finansselskap.
Forfallsdato den datoen beløpet/terminbeløpet forfaller til betaling. At noe «forfaller til betaling» betyr at du har fått en dato som frist for å betale et beløp til den som krever pengene av deg.
Et forbrukslån er et lån du får uten at du for eksempel må ha bolig eller andre verdier som sikkerhet/pant til den som låner deg pengene. Derfor har «lån uten sikkerhet» ofte en vesentlig høyere rente enn for eksempel et boliglån. Renten er høyere fordi de som låner deg pengene tar en mye større risiko. De tar en større sjanse fordi de ikke har noe å selge hvis den som lånte pengene ikke klarer å betale tilbake likevel.
En fullmakt innebærer at du gir noen mulighet til å ta en avgjørelse på dine vegne.
Et foretak er et firma/selskap/bedrift som har som hovedoppgave å drive næringsvirksomhet. Dette betyr at foretaket skal etablere, drifte og utvikle selskapet ved å bruke ulike ressurser for å få til et økonomisk resultat – tjene penger.
G
Gebyr +
Gjeldsgrad/gjeldsbelastning +
Gjeldsregisteret +
Grunnbok +
Gjeld +
Gjeldsbrev +
Gjeldsbrevlån +
Gjeldskonsolidering +
Gjeldsordning +
Grunnbeløpet i folketrygden +
Et gebyr er en sum du betaler for ulike tjenester som tilsvarer det det koster å produsere tjenesten. Ved et forbrukslån, for eksempel, vil den effektive renten variere ut fra hvilke gebyrer du kan måtte betale sammen med lånet.
Hvor mye gjeld klarer du å håndtere med tanke på inntekten din? Det er din lave eller høye gjeldsgrad som viser om du er veldig sårbar, og spesielt hvis renten blir høyere. Gjeldsgraden regnes ofte sammen med den inntekten som er i en husholdning etter at skatten er trukket fra.
Grunnboken er et register over all fast eiendom i Norge. Alle heftelser på en eiendom blir ført inn her. Dette gjelder blant annet hvem som er eier av eiendommen og om det for eksempel er et pantelån som eiendommen har som byrde og er pliktet til å ta hensyn til. Hver enkelt eiendom har sitt eget blad i dette registeret.
Gjeld er et generelt begrep, og kan enklest forklares med at noen skylder noen penger. Har du gjeld, har du et pengekrav.
Et gjeldsbrev er et skriftlig dokument/et bevis/en erklæring som beskriver hva du skylder til hvem og hvilke forpliktelser du som skylder har til en kreditor. Gjeldsbrevet beskriver pengekravet noen har til deg.
Et gjeldsbrevlån er et lån du har fått ved at du har signert et gjeldsbrev.
Dette betyr at du samler gjelden som du har hos flere og ulike långivere til ett samlet lån hos kun én lånegiver. Dette kan være lurt for å få ned alle rente-utgiftene og de månedlige kostnadene du har ved å ha flere lån hos ulike långivere. Totalt sett får du lavere rente og mindre månedlige kostnader ved å gjøre dette. Dette er dette som kalles refinansiering. Da får du én långiver å forholde deg til og du betaler én faktura.
Hvis du har alvorlige problemer med å håndtere gjelden din, kan du søke om gjeldsordning. Gjeldsordning betyr at kreditorene, de du skylder penger, går med på en avtale hvor du tilbakebetaler så mye som mulig av gjelden innen en bestemt periode som vanligvis er på fem år. Etter denne nedbetalingsplanen vil du som regel være gjeldfri.
Grunnbeløpet i folketrygden forkortes bare til G. G brukes til å bestemme pensjonspoeng og hvilke ytelser en person har/ikke har rett til å få fra staten. Til eksempel kan regelverket si at en person har rett til en ytelse på 2G. Eller at en ikke har rett til en ytelse fordi en person har en inntekt over 3G. Her kan du finne ut mer om grunnbeløpet i folketrygden
Gjeldsregisteret har oversikt over hva du har av usikret gjeld. Dette er lån eller kreditt du har fått uten at du måtte sette boligen din eller andre eiendeler som sikkerhet til långiveren. Lån som dette kalles ofte forbrukslån, kredittkort eller kjøpskreditt (kjøp nå, betal senere).

Gjeldsregisteret skal hindre at du får for mye usikret gjeld fordi slike lån er dyre og kan ofte skape gjeldsproblemer eller økonomisk krise for noen. Ordningen er derfor en beskyttelse for de som ikke klarer å tøyle sine grenser, en begrensning for aktører som er ivrige med å låne ut penger og en sikkerhet for bankene selv.

Dine usikrede lån og størrelsen på rentene du har fått, registreres derfor på din personlige side i Gjeldsregisteret. Alle som har tilgang til denne oversikten er du selv, alle kredittopplysningsselskapene, Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk Sentralbyrå. Le mer her....
H
Heftelse +
Hovedstol +
Husbanken +
Husbanklån +
Dette er en forpliktelse/en byrde som knyttes vanligvis til eiendom, men også til biler og båter. Ofte er slike heftelser pantedokumenter, festekontrakter, borett, forkjøpsrett og bruksrett. En heftelse er en tinglyst forpliktelse som betyr at det ligger en begrensning i eierens rettigheter på eiendommen fordi heftelsene skal respekteres.
Hovedstolen er rett og slett det lånebeløpet du skylder minus renter. Det vil si at rentene ikke er regnet med.
Husbanken gjennomfører statens boligpolitikk og hjelper kommunene med å ordne bolig til vanskeligstilte i boligmarkedet. Det vil si at Husbanken kan hjelpe de med lav inntekt og høye utgifter med bostøtte, startlån og grunnlån.
Husbanken har to ulike lån, og en støtteordning: Startlån, Grunnlån og Bostøtte. Se også Husbanken.
I
IBAN +
Innfri lån +
Inkasso +
Inkassovarsel +
Inkassokrav +
Innskuddsgaranti +
Dette er en forkortelse for International Bank Account Number og er en internasjonal standard for bankkontonummer. Dette består av to-bokstavers ISO-landkode for landet kontoen er i, to kontrollsiffer regnet ut på grunnlag av hele nummeret, og et antall siffer og/eller bokstaver etter nasjonale regler.
Å innfri et lån vil si et lån betales ned i sin helhet.
Inkasso betyr å hente/kreve inn betaling av gjeld og *fordringer som ikke er betalt innen fristen. Inkasso er pengeinnkreving, og det er kreditor selv, inkassobyrå eller advokater med inkassobevilling som kan gjøre dette.

*Fordringer er krav en person eller institusjon har på en annen. Hvis fordringen er et pengekrav, kalles fordringshaveren kreditor og skyldneren for debitor.
Har du ikke betalt en regning/et pengekrav innen fristen (til forfall), kan du få et inkassovarsel. Ofte får vi purringer før inkassokravet. Purringer minner deg på at du ennå ikke har betalt det du skylder. Har du fått purring eller inkassovarsel må du i tillegg ofte betale et gebyr eller en forsinkelsesrente. Det er ikke krav om at det skal sendes purring først til den som ikke betaler innen fristen, så det kan komme et inkassovarsel med en gang fristen for betaling har gått ut. Alle skal få et inkassovarsel før andre tiltak for pengeinnkreving settes i gang. Alle inkassovarsler skal sendes etter kravene i inkassoloven § 9, med en betalingsfrist på minst 14 dager. Et inkassovarsel kan sendes fra fordringshaveren/kreditoren selv, fra et inkassoselskap eller fra advokat med inkassobevilling.
Inkassokrav er det same som inkassovarsel. Se inkassovarsel.
De pengene du setter inn i banken skal være trygge. Det er de fordi Bankenes sikringsfond garanterer for de pengene du har satt inn selv om for eksempel banken eller finansinstitusjonen må legge ned driften. Norske banker/finansinstitusjoner er medlemmer av den norske innskuddsgarantiordningen i Bankenes sikringsfond. Fondet sikrer innskudd på inntil 2 millioner kroner per person i hver bank - bortsett fra de rentene som du kan har tjent opp. Grensen på to millioner kroner per person, gjelder selv om du har flere kontoer i samme bank.
K
Kassakreditt +
Kreditt +
Kredittforsikring +
Kredittgrense +
Kredittopplysninger +
Kausjon +
Kausjonist +
Kemner +
Kreditor +
Kreditt +
Kredittrisiko +
Kredittsjekk +
Kontokreditt +
Kredittkort +
Kassakreditt eller kassekreditt er et kortsiktig lån til en bedrift. Det vil si at banken gjør et maksimumsbeløp tilgjengelig for bedriften, og at bedriften kan låne dette beløpet hvis de trenger det. Det avtales på forhånd hvor lenge kreditten/maksimumsbeløpet er tilgjengelig, og som regel gjelder den for ett år av gangen.
Kreditt er et annet ord for lån. Å få kreditt betyr at du får låne penger uten at du må betale (tilbake) med en gang. Et boliglån er også kreditt, men når vi vanligvis bruker ordet kreditt, så snakker vi om kredittkort og kontokreditt.
Kredittforsikring er en forsikring for bedrifter som tilbyr kreditt til kundene sine. Denne forsikringen dekker en del av tapet hvis kundene ikke klarer å tilbakebetale kreditten. Det finnes to typer kredittforsikring: Kausjonsforsikring og kundekredittforsikring.
Dette er det maksimale beløpet et kreditt- eller låneselskap kan låne ut. En vanlig kredittgrense for kredittkort er 100.000 kroner og 500.000 for forbrukslån.
Kan du få lån/kreditt og hvor mye da? Kredittopplysninger forteller en långiver de registrerte kredittopplysningene dine. Det betyr hva du har i gjeld, hva du for eksempel har til gode/tilgjengelig av kreditt du på kredittkort eller for eksempel rammelån og andre opplysninger som må til for å vurdere noens kredittverdighet.
Kausjon betyr at en annen person (kausjonist) enn den som tar opp et lån blir ansvarlig for lånet hvis låntager ikke oppfyller pliktene sine. Kausjon er en garanti for banken. Enkelt forklart vil det si at hvis låntager ikke kan betale, så er kausjonisten ansvarlig for å gjøre det.
Kausjonisten er den personen som blir ansvarlig for lånet hvis låntager de er kausjonist for, ikke betaler det de plikter. Kausjonisten er en garanti for en långiver (for eksempel banken). Det vanligste er at en familiemedlem stiller som kausjonist.
Kall det gjerne en kommune- eller fylkeskasserer eller skatteinnkrever. Kemneren er en tjenestemann i kommunen som har ansvaret for å hente/kreve inn skatter og avgifter. Fikk du for eksempel penger igjen på skatten eller en skattesmell? Da er det kemneren som behandler dette.
En kreditor er den banken eller låneinstitusjonen du låner penger av og som du da skylder penger.
Ordet kreditt brukes hovedsakelig om det å låne penger og kjøpe ting på avbetaling. Det vil si at du kan kjøpe noe uten å betale tilbake med en gang. På latin betyr kreditt "å tro", og det er det det handler om; banken/låneinstutisjonen gir deg tillit. De stoler på din evne til å betale tilbake det du låner. Har du fått kreditt/lån blir du debitor og du betaler tilbake til kreditor.
Dette betyr at det er en viss risiko for at en person eller en motpart ikke oppfyller sine plikter etter en avtale. I et låneforhold handler kredittrisikoen om at låntager ikke oppfyller låneavtalen.
En kredittsjekk er en kontroll der økonomien til en person eller en bedrift blir sjekket for å se om de er kredittverdige – det vil si om de er i stand til å kunne betjene og betale for kredittkjøp eller lån. Kredittopplysninger fra hentes ut fra kredittopplysningsbyråer.
Dette er omtrent det samme som kreditt du har tilgjengelig på et kredittkort. Kontokreditt er en konto der det står et maksimumsbeløp som du kan bruke hvis du vil og når du vil. Rentene begynner å løpe hvis du først begynner å bruke den tilgjengelige kreditten.
Kredittkort er et betalingskort som har en kredittramme – det vil si en viss sum med tilgjengelig kreditt/penger. Denne typen lån og kreditt er som regel rentefrie i en kort periode (for eksempel i én måned). Renter av det du har brukt av kreditten begynner å løpe på om du ikke betaler tilbake det du har brukt før denne fristen har gått ut.
L
Løpetid +
Lån +
Lån med sikkerhet +
Lånebeløpe +
Låneeksempel +
Långiver +
Låneforsikring +
Lånekalkulator +
Låntager +
Lånetakst +
Lånerente +
Lånevilkår +
Likviditet +
Løpetid er den tidsperioden som lånet skal tilbakebetales på.
Et lån er en avtale mellom to parter der den ene parten låner ut penger, og den andre parten forplikter seg til å betale tilbake lånet etter avtale. Långiver er den som gir deg lån, låntager er den som tar opp lån.
Lån med sikkerhet betyr at du stiller med en eller annen sikkerhet til banken slik at det er mindre risiko for dem å gi deg lån. Denne sikkerheten kan for eksempel være eiendeler som bil, båt, hus eller annen fast eiendom. Da får banken pant i disse eiendelene helt til lånet er tilbakebetalt. Og, hvis du ikke betaler avdragene, har de rett til å bruke denne panten/sikkerheten til å få dekket tapene sine.
Dette er det beløpet du har lånt av for eksempel en bank, der renter og gebyrer ikke er regnet med. Se også hovedstol.
Et låneeksempel er en indikator, eller en pekepinn, på hva et gjennomsnittlig lån hos en bank koster. Dette eksemplet tar utgangspunkt i et lånebeløp, en viss nedbetalingstid og den effektive renten slik at du skal se hva dette lånet vil koste deg.
Dette er den som gir deg lån. Dette er for eksempel en bank eller en finans- eller låneinstitusjon.
Dette er det samme som betalingsforsikring. Ved å ta opp forsikring på et lån, får du dekket det månedlige beløpet/terminbeløpet hvis det skulle skje en uventet hendelse som gjør at du ikke lenger klarer å oppfylle pliktene du har til en låneavtale. Slike uventede hendelser kan for eksempel være sykdom eller arbeidsledighet.
Bank og låneinstitusjoner har ofte lånekalkulatorer på nettsidene sine. Lånekalkulatoren regner ut et estimat/eksempel på hvor stort ditt månedlige avdrag blir med tanke på hvor mye du vil låne. Du fyller inn et ønsket lånebeløp og nedbetalingstid i kalkulatoren, og så regner den ut et estimat for deg der renter blir regnet med.
Låntaker er den personen som låner penger.
Dette er en takst som gir långiver et grunnlag for å vite hvor mye man kan låne på eiendommen. En lånetakst ligger i området 80 - 85 % av verditaksten. Verditaksten skal tilsvare markedsverdien av eiendommen.
Renten er prisen du må betale for å låne penger. Så lånerenten er den renten du betaler for lånet. Se også rentesats.
Dette er de kravene som blir stilt til deg som lånesøker, og som må være oppfylt for at du skal få utbetalt lånet.
Likviditet er en person eller et foretak/selskap sin evne til å betale. Betalingsevnen er med andre ord evnen du eller bedriften har til å møte sine økonomiske forpliktelser.
M
Medlånetager +
Mellomfinansiering +
Mikrolån +
Mislighold +
Morarenter +
Å ha en medlånetaker betyr at man tar opp et lån sammen med en annen. Det vil si at flere personer er ansvarlig for at lånet betales tilbake. Å ha med en medlåntaker, kan ofte øke muligheten for å få ta opp et lån.
Mellomfinansieringslån er et midlertidig lån som brukes hvis du kjøper ny bolig før den gamle er solgt. Dette lånet er som regel avdragsfritt, og den delen av lånet som er mellomfinansieringen, nedbetales når den gamle boligen selges.
Mikrolån eller smålån er en form for forbrukslån med stort sett lav maksimumssum. Smålån har som regel kortere nedbetalingstid enn man har på lån med større summer.
At noen misligholder lånet sitt betyr at en låntaker ikke klarer å betale tilbake slik låneavtalen sier. Dette kan få alvorlige konsekvenser for låntakeren fordi man kan ende opp med økonomiske problemer og at dette også kan gjøre det vanskelig å få lån i fremtiden.
Morarente er en forsinkelsesrente. Hvis du ikke betaler innen fristen som er satt, legges forsinkelsesrenten på i tillegg.
N
Namsmannen +
Nedbetaling +
Nedbetalingstid +
Nominell rente +
Netto +
Dette er en offentlig funksjon som ligger under Politiet. Namsmannen har som oppgave å gjennomføre tvangsforretninger som for eksempel tvangssalg. Namsmannen er den eneste myndigheten i Norge som kan bruke tvang og makt til å gjennomføre og sikre sivile krav (for eksempel erstatning eller oppreisning). Namsmannen kan gjennomføre en tvangsforretning for at kreditor/långiver skal få sikkerhet for krav de har mot en som skylder dem noe.
Nedbetaling betyr at du betaler ned på lånet slik at det gradvis blir mindre. Du kan betale tilbake alt eller mye som du vil, men det er mest vanlig å ha en lengre nedbetalingstid, spesielt på store lånebeløp. Nedbetalingstiden bestemmes av den som låner ut penger - ofte sammen med kunden.
Dette er den tiden du har på å betale tilbake et lån. Altså, antall år du har å betale ned lånet på.
Den nominelle renten er grunnrenten på et lån eller en kreditt. Det betyr at denne renten ikke har med alle kostnader ved å låne pengene. Det gjør derimot den effektiv renten.
Vanligvis snakker vi om netto og brutto når det gjelder lønn. Din netto lønn betyr den lønnen du har etter at skatten er trukket fra. Brutto lønn er den lønnen du har før skatten trekkes fra.
O
Omstartslån +
Et omstartslån er ment som en mulighet til å rydde opp i gjelden din, eller få fjernet betalingsanmerkninger og inkassosaker ved å samle all gjelden din inn i et nytt lån. På denne måten kan du «starte på nytt» eller få en «omstart» med en god nedbetalingsplan og færre utgifter. Å rydde i gjelden kan bestå av å samle sammen dyre forbrukslån eller kredittgjeld inn i et nytt lån med bedre rente-betingelser enn du har hatt.

Det er noen få banker i Norge som har spesialisert seg på dette, og Motty har slike samarbeidsbanker. Omstartslån kan også kalles spesiallån.
P
Pant +
Panteattest +
Pantedokument +
Pantelån +
Personinntekt +
Pålydende rente +
Pant, i banksammenheng, betyr at slik som fast eiendom, bolig, bil, båt eller annet blir brukt som sikkerhet for at et krav skal bli oppfylt. For eksempel kan du låne penger til å kjøpe hus, men huset blir den sikkerheten banken trenger for å være trygge på at de får tilbake pengene hvis du ikke skulle klare å håndtere lånet allikevel. Da er huset pantsatt og banken/låneinstitusjonen er panthaver. Panthaver kan for eksempel selge huset for det pengekravet de har til deg.
Dette er en skriftlig attest fra tinglysingskontoret som viser hvilke panter som ligger på en bestemt bolig.
Pantedokumentet er et dokument som bekrefter at det er stilt en eiendel (bolig, fritidsbolig, bil , båt…) som sikkerhet for en gjeld du er forpliktet til å oppfylle.
Dette er et lån der du stiller en eiendel som pant. Boliglån i Norge tas opp med pant og er derfor et pantelån. Panten er sikkerheten långiver har for å få tilbake pengene de har lånt ut.
Dette er inntekten til personlige skatteytere og trygdede. Det vil si arbeidsinntekt, pensjoner, sykepenger, fødselspenger, dagpenger og personinntekt for aktive eiere som kommer inn under delingsmodellen
Dette er det samme som nominell rente eller debitorrente. Nominell rente er selve rentesatsen på et lån. Denne renten inneholder ikke alle andre kostnader som kommer i tillegg; slik som gebyrer og omkostninger. Se også effektiv rente.
S
Samlelån +
Serielån +
Sikret lån +
Sikkerhet +
Sikkerhet i eiendom/bolig +
Skattetakst +
Smålån +
Spesiallån +
Styringsrente +
Et samlelån er det samme som et refinansieringslån. Det er et lån som tas opp for å betale ned ett eller flere gamle lån og/eller kredittkortgjeld. Forskjellen på refinansieringslån og forbrukslån, er at med et refinansieringslån får du ikke pengene utbetalt fra banken. I stedet vil banken betale ned de gamle lånene direkte og gi deg et nytt lån. Istedenfor at du betaler unødvendige renter og gebyrer på flere og ulike lån, ender du opp med en totalt bedre rente og mindre månedlige kostnader med et refinansieringslån. Du får mer oversikt og færre långivere å forholde deg til.
Et serielån er et boliglån der du betaler varierte beløp/terminbeløp hver eneste måned. Du betaler en fast sum som >avdrag, mens renten er det som varierer ut i fra rentemarkedet.
Dette betyr at størrelsen på de månedlige innbetalingene varierer. Først i låneperioden vil det være store beløp fordi renten utgjør en stor del av beløpet/terminbeløpet. Mot slutten av låneperioden er de månedlige beløpene lavere fordi du da betaler mindre i renter, og avdraget holder seg til den samme summen. Denne lånetypen brukes sjeldent. Det er annuitetslån som er det mest vanlige.
Dette er et lån der banken tar sikkerhet i pant for å gi deg lånet. Et boliglån er et typisk lån som krever at du stiller med sikkerhet.
Ved mange typer av lån krever banken sikkerhet for lånet i en gjenstand for eksempel huset, for et huslån, eller bilen for billånet. Denne sikkerheten kan banken kreve tvangssolgt hvis låntakeren ikke innfrir sine økonomiske forpliktelser i forhold til lånet. Forbrukslån er lån som gis uten sikkerhet.
I noen tilfeller stiller man sikkerhet eiendommer for å ta opp et lån. Andre ganger kan det stilles krav om sikkerhet i flere boliger du eier. Klarer ikke du å betjene lånet ditt, kan banken selge den andre eiendommen som du har stillet som sikkerhet (pant) for lånet.
En fastsatt verdi på en eiendom som gir eiendommens ligningsverdi og danner grunnlaget for eiendomsskatten.
Skjøte: Et dokument som viser hvem som er eier av en eiendom.
Smålån er mindre lån, for eksempel kredittkortgjeld eller mindre forbrukslån. De fleste smålån har egne rentekostnader og avgifter knyttet til seg. Ved å samle flere smålån til ett større lån, via en refinansiering, kan man få bedre oversikt og lavere månedlige kostnader knyttet til lånet.
Spesiallån er en betegnelse som brukes for lån som gis til de som har økonomiske problemer, betalingsanmerkninger og inkasso/inkassosaker. For å få spesiallån er det krav om at du selv eller at noen nær deg kan stille med bolig eller annen fast eiendom som sikkerhet for lånet. Har du problemer med å få lån eller at du ikke får refinansiert, kan spesiallån være en løsning for å rydde opp i økonomien. På samme måte som med et refinansieringslån, kan du med et spesiallån få orden på økonomien. Det betyr at du får samlet gjelden din til ett lån istedenfor at du betaler på flere og ulike lån. Totalt sett vil du få en bedre rente, mindre utgifter og kun en bank å forholde deg til.
Dette er Sentralbankens sentrale rente som styrer pengepolitikken i Norge.
T
Takst +
Takstmann +
Termin +
Terminbeløp +
Termingebyr +
Tilleggsikkerhet +
Tinglysing +
En takst gjøres av en takstmann, og taksten er en vurdering av hva en bolig kan bli solgt for. Dette er en skjønnsmessig vurdering, og boliger kan bli solgt for mer eller mindre enn taksten.
En takstmann gjør en skjønnsmessig vurdering av hva en bolig kan bli solgt.
Dette er en avgrenset tidsperiode. Et år kan for eksempel være delt opp i fire terminer, det vil si hver termin varer i tre måneder. Og, terminen er ofte knyttet opp mot en forfallsdato/en frist. Det vil si at et beløp skal betales fire ganger i året, for eksempel
Et terminbeløp er summen av rente, avdrag og gebyrer du betaler på et lån, og som du oftest betaler hver måned.
Dette er et gebyr du betaler i tillegg til rente og det månedlige avdraget på lånet ditt. Gebyret skal i hovedsak dekke administrasjonskostnadene på lånet.
Sikkerhet er eiendeler som stilles for å få bedre lånebetingelser. De vanligste formene for tilleggssikkerhet er kausjon og sikkerhet i annen eiendom. Kausjon innebærer at noen andre enn den som har tatt opp lånet (kausjonist) blir ansvarlig for å betale lånet ditt om det viser seg at du ikke klarer det selv. Sikkerhet i annen eiendom betyr at banken får pant i en annen eiendom i tillegg til den du allerede har stilt som sikkerhet.
Dette betyr at man registrerer en avtale mellom to parter i et offentlig register. Avtalen inneholder rettigheter og forpliktelser som gjelder blant annet fast eiendom. Bankene må for eksempel tinglyse en pant i bolig for at den skal bli gyldig og bindene mellom partene.
U
Utbetalingsfullmakt +
Usikret lån +
Når du søker om refinansiering og refiansieringslån vil du motta en utbetalingsfullmakt sammen med lånepapirene. Dette er et dokument som gir banken rett til/fullmakt til å nedbetale dine gamle lån, og samle alt i ett lån hos denne banken.
Dette betyr det samme som forbrukslån og lån uten sikkerhet. Usikrede lån har større risiko sammenlignet med sikrede lån og har derfor høyere rente.
Å
Årsavgift +
ÅOP +
Dette er et beløp som långiveren belaster kunden på årlig basis.
ÅOP står for årlige omkostninger i prosent. ÅOP forteller hvor mye lånet koster per år. Det gjør det enkelt å sammenligne de ulike lånene du har, siden den viser alle omkostninger.
Denne nettsiden bruker cookies for statistikk, tilpasset innhold og annonser for å bedre brukeropplevelsen i henhold til vår personvernerklæring